รถเช่า

Siam sun autosales
  • Sales Contact

    086-344-1778

รุ่นรถ ราคารายวัน ราคารายเดือน
รถขุดเล็ก TAKEUCHI TB228 2,500 54,000
รถขุดเล็ก TAKEUCHI TB235 3,000 66,000
รถขุดเล็ก TAKEUCHI TB250 5,500 81,000
รถขุดเล็ก TAKEUCHI TB285 4,000 99,000
รถขุด XGMA XG815 4,000 99,000
รถตักล้อยาง XGMA XG821 5,000 120,000
รถตักล้อยาง XGMA XG765 4,500 90,000
รถตักล้อยาง XGMA XG918 2,500 54,000
รถตักล้อยาง XGMA XG958 6,500 150,000
รถขุด XGMA XG1802 9,000 180,000
รถบด XGMA XG6102 5,000 120,000
รถบด XGMA XG6121 5,000 120,000
รถโฟลคลิฟท์ HELI CPCD25/CPQYD25 2,000 30,000
รถโฟลคลิฟท์ HELI CPCD30/CPQYD30 2,500 35,000
รถโฟลคลิฟท์ HELI CPD15 2,000 30,000
รถโฟลคลิฟท์ HELI CPD20 2,000 30,000

หมายเหตุ :

  • 1. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมพนักงานขับรถ และไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
  • 2. ถ้าเป็นสัญญาระยะยาว พิจารณาเป็นกรณีไป