เกี่ยวกับเรา

นโยบายบริษัท

สินค้า
และราคา

การบริการ
หลังการขาย

การรับ
จำหน่ายเครื่อง
ประกันสินค้า

บริษัท ฯ มีนโยบายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการลงทุนสูงสุด และเพื่อคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้ตั้งเกณฑ์ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีในราคาที่เหมาะสม สินค้าที่จำหน่ายล้วนมาจากผู้ผลิตที่ก่อตั้งมายาวนาน มีความชำนาญ มีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลก

การบริการหลังการขาย และอะไหล่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเดิมในตลาด หากขาดการบริการ ซ่อมที่ดี มีอะไหล่พร้อมและทั่วถึง สินค้านั้นก็จะสูญหายไปจาก ตลาดในไม่ช้า ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้จัดแผนการสต็อกอะไหล่ ออกเป็นสามระดับ คือ อะไหล่สิ้นเปลือง อะไหล่สิ้นเปลืองระยะกลาง และอะไหล่เพื่อซ่อม เพื่อลูกค้าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มี Break down ทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการตรวจซ่อมบำรุงตามระยะ เพื่อให้สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เครื่องจักรกลหนักและรถยก บำรุงรักษาทุก 250 ชม.และทุก ๆ 500 ชั่วโมงทำงานสำหรับรถตัก สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือลดการเกิดการหยุดใช้งานกะทันหัน และลดการเกิดความเสียหายหนักที่จะเกิดขึ้น ที่ศูนย์บริการทุกแห่งลูกค้าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทันที จากที่ปรึกษาฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเรา เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่เสียเวลา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลแก้ไข จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ พนักงานทุกคนพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการซ่อมบำรุง อีกทั้งใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและอะไหล่ที่มีคุณภาพ ที่สำคัญกว่านั้น พนักงานของเราพร้อมปฏิบัติตามความปรารถนา และน้อมรับคำแนะนำของลูกค้า

ประการสำคัญ คือการให้การรับประกันสินค้า บริษัท ฯ มีความมั่นใจในการให้การรับประกันมากกว่าผู้ผลิตอื่นๆ กล่าวคือ การรับประกันพิเศษถึง 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงทำงานสำหรับรถโฟร์คลิฟท์ หรือการรับประกันถึง 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมง การทำงานสำหรับรถยก และเพื่อยืนยันความทนทานของรถบรรทุก ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจ จะต้องลดต้นทุน เพื่ออาจต้องต่อสู้กับคู่แข่งในด้านราคาขาย หรือ ราคาจำหน่าย ดังนั้น สินค้าของบริษัท ฯ จึงมีความเหมาะสม อย่างยิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าลงทุนน้อยกว่า ด้วยคุณภาพที่ดี  เป็นทางเลือกใหม่ของเจ้าของธุรกิจเพื่อความมั่นใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงถาวรตลอดไป