ผลิตภัณฑ์

Siam sun autosales

Our
products


รุ่นธรรมดา ขนาด 2.5 ตัน

CPCD25

SPEC CPCD25
ขนาดบรรทุก 2500 kg
น้ำหนักบรรทุก 3800 kg
รุ่นเครื่องยนต์ CPCD25
ระยะยก 3,000 mm
ความยาวของงา 920 mm