ผลิตภัณฑ์

Siam sun autosales

Our
products


รุ่นธรรมดา ขนาด 3.0 ตัน

CPCD30

SPEC CPCD30
ขนาดบรรทุก 3000 kg
น้ำหนักบรรทุก 4400 kg
รุ่นเครื่องยนต์ CPCD30
ระยะยก 3,000 mm
ความยาวของงา 1,070 mm