ผลิตภัณฑ์

Siam sun autosales

Our
products


รุ่นธรรมดา ขนาด 3.5 ตัน

CPCD35

SPEC CPCD35
ขนาดบรรทุก 3500 kg
น้ำหนักบรรทุก 5,000 kg
รุ่นเครื่องยนต์ CPCD35
ระยะยก 3,000 mm
ความยาวของงา 1,070 mm