ผลิตภัณฑ์

Siam sun autosales

Our
products


รุ่นติดแก๊ส ขนาด 2.0 ตัน

CPQYD20

SPEC CPQYD20
ขนาดบรรทุก 2000 kg
น้ำหนักบรรทุก 3480 kg
รุ่นเครื่องยนต์ CPQYD20
ระยะยก 3,000 mm
ความยาวของงา 920 mm