ผลิตภัณฑ์

Siam sun autosales

Our
products


รุ่นติดแก๊ส ขนาด 2.5 ตัน

CPQYD25

SPEC CPQYD25
ขนาดบรรทุก 2500 kg
น้ำหนักบรรทุก 3800 kg
รุ่นเครื่องยนต์ CPQYD25
ระยะยก 3,000 mm
ความยาวของงา 1,070 mm