ผลิตภัณฑ์

Siam sun autosales

Our
products


รุ่นติดแก๊ส ขนาด 3.0 ตัน

CPQYD30

SPEC CPQYD30
ขนาดบรรทุก 3000 kg
น้ำหนักบรรทุก 4400 kg
รุ่นเครื่องยนต์ CPQYD30
ระยะยก 3,000 mm
ความยาวของงา 920 mm