ผลิตภัณฑ์

Siam sun autosales

Our
products


รุ่นติดแก๊ส ขนาด 3.5 ตัน

CPQYD35

SPEC CPQYD35
ขนาดบรรทุก 3500 kg
น้ำหนักบรรทุก 5000 kg
รุ่นเครื่องยนต์ CPQYD 35
ระยะยก 3,000 mm
ความยาวของงา 920 mm