ผลิตภัณฑ์

Thai Sun Inter Machine

CRANE

เครนพับ รุ่น 128

  • เครนพับ รุ่น 128
  • DownLoad
    Brochure
  • SaleS Contact

    086-302-1778

รุ่น 128/3A
ประสิทธิภาพการยก 12 ตัน/เมตร
ระยะยืดด้วยระบบไฮดรอลิค 9.70 เมตร
ความสามารถในการยก
(น้ำหนัก/ระยะยกมาตรฐาน)
2.00 เมตร / 5,250 กิโลกรัม
4.25 เมตร / 2,466 กิโลกรัม
6.00 เมตร / 1,665 กิโลกรัม
7.80 เมตร / 1,235 กิโลกรัม
9.70 เมตร / 985 กิโลกรัม
หมุนรอบตัว 395 องศา
ความสูงขณะพับเก็บ 2,204 มิลลิเมตร
ความกว้างขณะพับเก็บ 2,360 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวเครน 1,529 กิโลกรัม