ผลิตภัณฑ์

Thai Sun Inter Machine

CRANE

SE 175A

รุ่น 175A
ประสิทธิภาพการยก 16 ตัน/เมตร
ระยะยืดด้วยระบบไฮดรอลิค 10.30 เมตร
ความสามารถในการยก
(น้ำหนัก/ระยะยกมาตรฐาน)
1.8 เมตร / 8,300 กิโลกรัม
4.5 เมตร / 3,600 กิโลกรัม
6.3 เมตร / 2,470 กิโลกรัม
8.25 เมตร / 1,830 กิโลกรัม
10.30 เมตร / 1,420 กิโลกรัม
หมุนรอบตัว 395 องศา
ความสูงขณะพับเก็บ 2,228 มิลลิเมตร
ความกว้างขณะพับเก็บ 2,486 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวเครน 2,120 กิโลกรัม