ผลิตภัณฑ์

Thai Sun Inter Machine

CRANE

เครนแข็ง รุ่น SE155T

  • เครนแข็ง รุ่น SE155T
  • DownLoad
    Brochure
  • SaleS Contact

    086-302-1778

รุ่น SE155T/3
ประสิทธิภาพการยก 15 ตัน/เมตร
ระยะยืดด้วยระบบไฮดรอลิค 10.53 เมตร
ความสามารถในการยก
(น้ำหนัก/ระยะยกมาตรฐาน)
2.00 เมตร / 5,150 กิโลกรัม
4.25 เมตร / 2,700 กิโลกรัม
6.00 เมตร / 1,740 กิโลกรัม
7.80 เมตร / 1,250 กิโลกรัม
9.70 เมตร / 970 กิโลกรัม
หมุนรอบตัว 370 องศา
ความกว้างขณะพับเก็บ 2,480 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวเครน 1,980 กิโลกรัม