ผลิตภัณฑ์

Thai Sun Inter Machine

CRANE

เครนแข็ง รุ่น SE85T

  • เครนแข็ง รุ่น SE85T/3
  • DownLoad
    Brochure
  • SaleS Contact

    086-302-1778

รุ่น SE85T/3
ประสิทธิภาพการยก 8.0 ตัน/เมตร
ระยะยืดด้วยระบบไฮดรอลิค 7.82 เมตร
ความสามารถในการยก
(น้ำหนัก/ระยะยกมาตรฐาน)
2.30 เมตร / 3,400 กิโลกรัม
4.06 เมตร / 1,850 กิโลกรัม
5.90 เมตร / 1,230 กิโลกรัม
7.82 เมตร / 900 กิโลกรัม
หมุนรอบตัว 370 องศา
ความสูงขณะพับเก็บ 2,206 มิลลิเมตร
ความกว้างขณะพับเก็บ 2,093 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวเครน 1,050 กิโลกรัม